Grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi

Par mums

SEVAS ― mēs esam juridisko un grāmatvedības pakalpojumu birojs, kurš jau kopš 2009. gada sniedz klientiem (fiziskām un juridiskām personām) gan juridisko, gan grāmatvedības pilna spektra pakalpojumus.

Pakalpojumu kvalitātes visaugstākie standarti, dziļas zināšanas un vietējā tirgus specifikas izpratne, elastīga pieeja un klienta vajadzību strikta apzināšanās – tie ir mūsu darba galvenie pamatprincipi.

Juristu pakalpojumi un grāmatvedības birojs

Bagātīgā pieredze ļauj sniegt juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus, ka arī lietvedības pakalpojumus visdažādākajās tautsaimniecības jomās un nozarēs, piemēram: transports, loģistika, lauksaimniecība, finanses, pārtikas rūpniecība, informāciju tehnoloģijas, farmācija, nekustamie īpašumi, celtniecība un telekomunikācijas.

Fiziskām personām

 Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem
sīkāk
 Patērētāja tiesību aizsardzība Patērētāja tiesību aizsardzība
 Migrācijas tiesības (uzturēšanās atļaujas saņemšana) Migrācijas tiesības (uzturēšanās atļaujas saņemšana)
Strīdu pirmstiesas noregulēšana (pretenziju un citu dokumentu sagatavošana) Strīdu pirmstiesas noregulēšana (pretenziju un citu dokumentu sagatavošana)
sīkāk
 Juridiskās konsultācijas Juridiskās konsultācijas

Mūsu
priekšrocības

Profesionāla pieeja
Kompetence uzdevumu izpildē
Operatīva reaģēšana un nosprausto uzdevumu izpilde
Saņemtās informācijas konfidencialitāte
Individuāla pieeja

Kompleksie juridiskie pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām. Cenas.

Komplekts Nr. 1
«Depozīts»

Piemērots tām juridiskajām personām, kurām nepieciešamība pēc juridisko pakalpojumu saņemšanas rodas atsevišķos gadījumos laiku pa laikam.

Komplekta cena – 50 EUR / mēnesī

(neatkarīgi no tā, vai pilnā apmērā vai tikai daļēji ir tikuši izmantoti pakalpojumi no pakalpojumu komplekta līguma darbības termiņa laikā).

Tiek piemērota atlaide 5 % apmērā visiem pakalpojumu veidiem. Iemaksātā summa – vienreizējs maksājums (50 EUR apmērā) tiek izmantots par saņemtajiem pakalpojumiem līguma darbības termiņa laikā saskaņā ar cenu piedāvājumu un piemēroto atlaides apmēru.

Komplekts Nr. 2
«Mazais»

Piemērots tām juridiskajām personām, kurām nepieciešamība pēc juridisko pakalpojumu saņemšanas rodas regulāri mazos apmēros viena kalendārā mēneša laikā.

Komplekta cena – 50 EUR / mēnesī

(neatkarīgi no tā, vai pilnā apmērā vai tikai daļēji ir tikuši izmantoti pakalpojumi no pakalpojumu komplekta).

Sniegto pakalpojumu apjoms

līdz 3 (trijām) stundām mēnesī

Pakalpojuma cena virs limitētā apjoma

Pakalpojuma cena, sākot ar ceturto stundu un vairāk, ir 30 EUR / stundā*

Veicot apmaksu par 6 mēnešiem uz priekšu, tiek piemērota atlaide 10 % apmērā.

Komplekts Nr. 3
«Pamata»

Piemērots tām juridiskajām personām, kurām nepieciešamība pēc juridisko pakalpojumu saņemšanas rodas regulāri nelielos apmēros viena kalendārā mēneša laikā.

Komplekta cena – 150 EUR / mēnesī

(neatkarīgi no tā, vai pilnā apmērā vai tikai daļēji ir tikuši izmantoti pakalpojumi no pakalpojumu komplekta).

Sniegto pakalpojumu apjoms

līdz 5 (piecām) stundām mēnesī

Pakalpojuma cena virs limitētā apjoma

Pakalpojuma cena, sākot ar sesto stundu un vairāk, ir 30 EUR / stundā*

Veicot apmaksu par 3 mēnešiem uz priekšu, tiek piemērota atlaide 10 % apmērā.

Komplekts Nr. 4
«Speciālais»

Piemērots tām juridiskajām personām, kurām nepieciešamība pēc juridisko pakalpojumu saņemšanas rodas regulāri lielos apmēros viena kalendārā mēneša laikā.

Pēc vienošanās (atkarībā no potenciālā apjoma).

Veicot apmaksu par 3 mēnešiem uz priekšu, tiek piemērota atlaide 15 % apmērā.

Kompleksie grāmatvedības pakalpojumi. Cenas.

Grāmatvedības primārās dokumentācijas kārtošana, grāmatvedības uzskaites kārtošana uz primārās dokumentācijas pamata, uzņēmuma grāmatvedības uzskaites politikas izstrāde, grāmatvedības dokumentācijas sakārtošana, nepieciešamo atskaišu sagatavošana un to nodošana Valsts ieņēmumu dienestā (VID), finanšu un citu atskaišu sastādīšana, grāmatvedības uzskaites atjaunošana, nodokļu aprēķināšana (sociālais nodoklis, uzņēmuma ieņēmumu nodoklis, iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis (PVN)), darba algas aprēķināšana, likvidācijas bilances sagatavošana.

Paskaidrojumu un izskaidrojumu sagatavošana attiecībā uz dažādiem normatīvajiem aktiem.

Lietvedības organizēšana (uzņēmuma nomenklatūras izstrādāšana, līgumu reģistrācijas žurnāla sagatavošana; saņemto (ienākošo) dokumentu reģistrācijas žurnāla sagatavošana; izsūtīto (izejošo) dokumentu reģistrācijas žurnāla sagatavošana; rīkojumu reģistrācijas žurnāla sagatavošana; iesniegumu reģistrācijas žurnāla sagatavošana; reģistru (mapju) primārā sistematizācija.

Komplekts Nr. 5
«Grāmatvedība»

Atkarīgs no grāmatvedības operāciju skaita vienā mēnesī (operācijas ar kontiem un čekiem, bankas operācijas, operācijas attiecībā uz darbiniekiem, ar pamatlīdzekļiem, atskaitēm utt.) :

  • no 0 līdz 20 operācijām – 100 euro + PVN 21 %;
  • no 21 līdz 40 operācijām – 160 euro + PVN 21 %;
  • no 41 līdz 80 operācijām – 280 euro + PVN 21 %;
  • no 80 un vairāk operācijām – pēc vienošanās.

«Iesaldētā kompānija » – 200 EUR / gadā (iekļauta gada atskaite)

Veicot apmaksu par 6 mēnešiem uz priekšu, tiek piemērota atlaide 10 % apmērā.

Kompleksā juridiskā un grāmatvedības apkalpošana (MIX)

Komplekts Nr. 6 «MIX - 1»

― iekļauj sevī pakalpojumus atbilstoši komplektam:

Nr. 1 – «Depozīts»

Nr. 5 ― «Grāmatvedība».

Veicot apmaksu par 6 mēnešiem uz priekšu, tiek piemērota atlaide 5% apmērā.

Komplekts Nr. 7 «MIX - 2»

― iekļauj sevī pakalpojumus atbilstoši komplektam:

Nr. 2 – «Mazais»

Nr. 5 ― «Grāmatvedība».

Veicot apmaksu par 6 mēnešiem uz priekšu, tiek piemērota atlaide 10% apmērā.

Komplekts Nr. 8 «MIX - 3»

― iekļauj sevī pakalpojumus atbilstoši komplektam:

Nr. 3 ― «Pamata»

Nr. 5 ― «Grāmatvedība».

Veicot apmaksu par 6 mēnešiem uz priekšu, tiek piemērota atlaide 10% apmērā.

Komplekts Nr. 9 «MIX - 4»

― iekļauj sevī pakalpojumus atbilstoši komplektam:

Nr. 4 ― «Speciālais»

Nr. 5 ― «Grāmatvedība».

Veicot apmaksu par 6 mēnešiem uz priekšu, tiek piemērota atlaide 10% apmērā.

Kontakti

SIA „Juridiskais un grāmatvedības birojs „SEVAS””
Reģ. Nr. 40103245072
Gramzdas iela 21 - 63, Rīga, LV - 1029
Norēķinu konts:
LV 20 HABA 0551 0261 9014 2
AS „Swedbank”
SWIFT: HABA LV 22

SIA "SEVAS" © 2017-2023
Visas tiesības aizsargātas
Design and SEO by divizion.agency
juridiskie pakalpojumi grāmatvedība juridiskām personām grāmatvedības birojs grāmatvedības pakalpojumu cenas juridiskie pakalpojumi cenas grāmatvedības pakalpojumi cenass юридические услуги в латвии юридические фирмы в латвии юридические услуги юридические услуги в риге